Pages

Ninety-three years ago today the Treaty of Trianon was signed

Tuesday, June 4, 2013


Ninety-three years ago, on June 4, 1920 thirty-two minutes past four in the afternoon in Versailles' Trianon Palace the Treaty of Versailles was signed by puppets of behind the scene forces and secret societies leading to the partition of historical Hungary.

The Treaty of Trianon is the single biggest catastrophe in the history of our nation. Hungarianambiance remembers the tragedy by Cécile Tormay's heartbreaking message to the women of the nation on the eve of the signing of the treaty. (English translation follows)


Testvéreink!

Nem búcsúzni, de esküt tenni jövünk ma Hozzátok! Könnyben és fájdalomban, az emberiség örök szégyenének óráján, a ránk erőszakolt béke aláírásakor esküszünk, hogy Rólatok és a földről, amelyen éltek, lemondani nem fogunk.

A szerződés alá, mely békét nem jelent, csak a konok, vad kényszer csikarhatta ki egyetlen hivatalos kéz aláírását, melyet milliónyi tiltakozó, szabad kéz megtagad. Emberi erő, rabló mohóság, jogtalan zsarnoki szó, sem írott betűvel, sem szuronyok hegyével, sem ásó vasával közénk határokat nem vonhat soha.

A férfiak kezéből kicsavarhatta a fegyvert hazaárulók bűne, győztesek erőszakos parancsa, — az asszonyok láthatatlan szent fegyvere érintetlenül a mienk marad. Őrizői leszünk a lángnak az éjtszakában! Lelkiismerete leszünk nemzetünknek! És Rólatok fogunk mesélni fiainknak, értetek fogjuk imára kulcsolni Magyarország minden gyermekének kezét, míg nyiltan újra összeforrhat az, amit ezer év közös emléke, hitünk közös templomai, vérünk közös eredő forrása összeköt elválaszthatatlanul.

Hiába tépnek szét! Ne feledjétek, — megtépetten is egyek vagyunk! Jézus megtörte a kenyeret, kehelybe töltötte a bort, de a megtört kenyér minden darabja, a kiöntött bor minden cseppje azért oszthatatlanul az ő teste, az ő vére maradt. Megtört kenyér ma Magyarország földje, szétöntött bor folyóinak vize, de azért minden rögében és minden csepp vizében, — miként kenyerében és borában az Úr, — megoszthatatlanul jelen van egész Magyarország.

Szántóföldetek, kis udvarotok kertje, virágcserepetek földje az ablak közén: — Magyarország teste az. Az ér a füzes alatt, a kút, a kancsótok vize: — Magyarország vére az! Tanítsátok meg erre a vigasztaló, szent titokra gyermekeiteket, hogy vértanuságotokban vélük együtt tudjátok tűrni, bízni, várni a bitorlók között, míg eljön a magyarok nagy órája.

Mert eljön az óra! És akkor el fognak menni Hozzátok a magyar férfiak, hogy zászlóikon elvigyék a szabadságot Nektek és nyomukban el fogunk menni mi, asszonyok, hogy elvigyük szívünkben a szeretetet.

Isten minket úgy segéljen!

Tormay Cécile, 1920. június 4.

(Notes: The following is not an official translation, it was not reviewed by any professional proofreader; it comes nowhere close to the beauty of the native text, but it gives an idea to readers don't understand Hungarian, of the meaning of the Hungarian content. Translated by Hungarianambiance)

Sisters,

We are not coming to you today to say goodbye, but to take an oath! In tears and pain, at the hour of mankind's eternal shame, at the hour when the peace treaty was forced upon us we swear that we won't ever give up on you and on the land you live.

The treaty, which won't bring peace, which was forced upon us by a cruel enemy, a single signature that millions of dissenters reject. Coercion, power-consuming greed, unjust tyrannical words -- neither written letters, nor bayonets or the steel of the shovel can draw boundaries among us.

The sin of the traitors and the victors arrogant dictates knocked the guns out of the hands of man folks - women's invisible holy weapon however, remains in our possession. We are going to be the guardians of the flame in the night! We are going to be the conscience of our nation! We will tell stories to our children about you, Hungary's all children will pray for you until the thousands of years of shared memories, shared beliefs and the common blood reconnect us once again inseparably.

In vain, they torn us apart! Do not forget – even when scattered, we are one! Jesus broke the bread and poured the wine into the goblet, but every crumb of the broken bread and every drop of the poured-out wine remained indivisibly his body and blood. Broken bread today is Hungary's land, the poured-out wine is the water of our rivers, and in every chunk of land and every drop of water – like the Lord in the broken bread and poured-out wine - Hungary is present indivisibly.

Your arable land, your small gardens, the soil in the flower pots on your windowsill are the body of Hungary. The running water of the brook under the willow, the fountain, the water in the your water-pitcher are Hungary's blood! Teach your children to this comforting holy secret so that they can learn how to endure, wait and have faith even in times of darkness among the oppressors until the hour of Hungarians comes.

Because the hour will come! And then the men of the land will come to you with flags of freedom and in their wake, we women coming to carry the love of our hearts. So help us God!

Cécile Tormay, June 4, 1920

2 comments:

Anonymous said...

The internet is exposing the past century of agendas and re-writing the narratives to a more realistic understanding of history. WW1 and WW2 were engineered and structurally inevitable - secret alliances, triggering events, partitioning of nations to create unnecessary tensions preventing alliances.

Why, for example, would Germany be partitioned ( Treaty of Versailles ) to give Poland ethnic German homelands ( en.wikipedia.org/wiki/Polish_Corridor ) - creating tensions and the immediate cause of the German invasion of Poland ? Obviously if this unjust partition had not occurred (political tension), Germany and Poland would have been natural allies against the Soviet Bolsheviks. Similar to the creation of Czech incorporating Sudetenland ( en.wikipedia.org/wiki/Sudetenland ) - incorporating ethnic Germans in a Czech republic. Did the political architects and partitioners of post-WW1 consider asking the inhabitants of the lands ?

This is similar to the re-engineering of the middle-east occurring today.

It is time to hold the parties (City of London, Banksters, et. al. ) accountable for the past century of disasters.

Anonymous said...

from: http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Trianon

"After a Hungarian-Czechoslovak cease-fire signed on 1 July 1919, the Hungarian Red Army left parts of Slovakia by 4 July, as the Entente powers promised to invite a Hungarian delegation to the Versailles Peace Conference. In the end, this particular invitation was not issued. Béla Kun, leader of the Hungarian Soviet Republic, then turned the Hungarian Red Army on the Romanian Army and attacked at the Tisza river on 20 July 1919. After fierce fighting that lasted some five days, the Hungarian Red Army collapsed. The Royal Romanian Army marched into Budapest on 4 August 1919."

Where did Gyula Gombos, Pal Pronay, Miklos Horthy and the 600 victims before having been murdered fight while Kun Bela with his kind and with the London Banksters betrayed the old country at the river Tisza? And who signed the Treaty of Trianon, Kun or Szamuely? Who sent those bolshevik gangsters to sign the Treaty?

Post a Comment

Attention!
Comments using obscene language, or comments calling for hate and violence will be deleted.