Pages

The first "Turan Award" given to wood carver Sándor Nemes

Friday, October 24, 2014

The first "Turan Award" has been given to wood carver Sándor Nemes in an award presentation ceremony at the headquarters of the Hungarian Turan Foundation. Wood carver Sándor Nemes has been honored with the prestigious prize by the board of trustees recognizing his outstanding contribution to Hungarian arts and culture. The artist's works celebrate the country's ancient history including its Turanian past carved in wood says the statement issued by the Hungarian Turan Foundation.

Sándor Nemes beautiful wood carvings are not only documentations of the arts and culture of the steppe peoples but the patterns and the symbols incorporated in the artworks still offer a dynamic and festive representation of ancient Hungarian culture. The pictorial elements the artist uses in his works are not only ancient motifs or abstract patterns, but they are also pictographs, visual signs that still can be read today.


The Hungarian-Turan Foundation Board of Trustees founded the "Turan Award" this year to recognize those individuals who made major contribution to the preservation of the Hungarian and Turanian peoples' tradition and culture.

The award itself made of copper incorporating the official logo of the Hungarian Turan Foundation, its name inscribed in both Latin and Rovas characters as well as the name of the recipient of the award.


(kurultaj.hu – hungarianambiance.com)

6 comments:

Ádám said...

There aren't scholars who support (academics, university professor linguists or historians) Turanism on this planet, who believe in the ethnic or linguistic relations/connections of Hungarian people and Turkic people.
Hungarian people and language are not related with turkic people and language:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_language

Ádám said...

Hungarians are genetically more european than most slavic speaking people (who contain more Asian mongoloid Y and mt.DNA haplogroup markers), but all Northern Germanic nations (incl. Northern Germany too) have higher ratio of Mongolid haplogroup markers . See the ratio of Central Asian haplogroup „Q” and the other mongoloid haplogroup marker „N” (aka. N1C1) markers in the largest genetic CHART of European nations:

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

And see the high ratio of middle-eastern haplogroup markers (various „J” and african E1b1) in all balkan populations (inc. Romania). De facto, these nations populations genetically are less European than Hungarians.


Do not forget that vast majority of balkan population is not only genetically but anthropogically less white (average darker eye and hair color, skin tone) so-called „WOG” people. Just type in google image searcher: „eye color map” , „hair color map”.


Skin tone map:
http://webspace.ship.edu/cgboer/Map_of_skin_hue_equi.png


Hair color map
http://uclahealthservices.files.wordpress.com/2010/05/hair_color_map_europe.png


Eye color map:
http://4.bp.blogspot.com/-ilng4Lm9CI0/UKoaYrEoD_I/AAAAAAAAATw/8NebRqUEAOk/s1600/eyecolour.png

Ádám said...

Nem véletlen hogy a kunságon rendezik meg ezeket a böszmeségeket. Igaz kunok már nem nagyon vannak, de vannak helyettük román szerb szlovák keveredéséből létrejött furcsa kinézetűemberek a kunságban.

Ádám said...

A Mohácsi csatavesztés, és az ország három részre szakadása után a Kunság a Török porta hódoltsági területei közé tagozódott be, ami tragikus következményekkel járt a kunok számára is. A török hódoltság és annak következményei az ország középső részét súlytották leginkább. A korszakban gyakran menekülni költözni kellett a kunoknak a törökök és martalócaik ismételt támadásai miatt.

A 16. században a török háborúk idején a kunok területe tovább zsugorodott, eltűnt a Csanád megyei Szentelt-szék és a Fejér-megyei Hantos-szék. A Duna-Tisza közi szállások is nagy pusztulást szenvedtek, ezzel magyarázzák a Kiskunság kifejezés kialakulását, szemben a Nagykunsággal, amelyik nem néptelenedett el az első harcok során. Először az egri vár 1558-as összeírása nevezi a megmaradt három Duna–Tisza közi szék lakosságát kiskunoknak és a Tisza–Körös közi Kolbáz-székét pedig nagykunoknak.[4]

A háborúk alatt sok kun elvándorolt, például hajdúk lettek. Régi területükre a török kiűzése után más etnikumok is költöztek, mindez elősegítette a kunok asszimilációját. Az utolsó kun nyelvű szövegek a reformáció idejéből ismertek. Gyakori volt a török portyák során az elfogott népesség rabszolgasorba hajtása, és elhurcolása.


A legtragikusabb esemény azonban a kunok történetében a Szent Liga háborújának korszakára esik. 1683-ban a Bécs ellen vonuló oszmán hadsereggel szövetséges krimi tatár segédcsapatok módszeresen végigdúlták a Kunság területét, az eredeti még megmaradt kun népesség többségét gyakorlatilag majdnem teljesen kiirtották.[7]

Ádám said...

Jászkun redemptio, 18.század

Gyökeres fordulatot hozott a török kiűzése a kunság területén is. A Habsburgok és a kamara az eredeti népesség drasztikus etnikai megváltozása okán érvénytelennek tekintette a kiváltságokat, és 1702-ben az egész jászkun kerületet eladta a Német Lovagrendnek.[5]

A hódoltság korszaka után a kunság területére nagy számban érkeztek felvidéki és dél-dunántúli protestáns magyar telepesek, a török háborúkat átvészelt jászok, valamint kisebb számban szerb, illetve román telepesek is érkeztek[8], akik az itt talált kevés számú kun túlélővel összefogtak annak érdekében, hogy az úgynevezett hajdani „kun” jogokat maguk számára megvalósítsák a jövendőben. Ennek komoly politikai, gazdasági és társadalmi hatásai voltak, így nem csoda, hogy népmozgalom szerű összefogás bontakozott ki a kívánt cél elérése érdekében, szinte eggyé kovácsolva a sokfelől érkező közösséget. Ha a kun jogokat megkapja a közösség, akkor teljesen mentesülnek a földesurak befolyása alól, azaz nincs földesúri birtok, nincs a földesúr által szedett adó, nincs robot, valamint a feudális bíráskodás és joghatóság sem érvényesülhet felettük. Ezen felül megilleti még őket a mentesség a vámok és illetékek alól, saját pallosjog, ítélkezés, valamint szabad tisztviselő- és lelkészválasztás. Azonban a küzdelemnek és anyagi megváltásuknak ára volt, mivel a lovagrend szeretett volna kárpótláshoz jutni, hogy az általa az uralkodótól megvásárolt jászkun kerület vételárát visszakapja. A pesti Invadilusok Házától ezért hitelt vettek fel a telepesek 575 900 arany értékben, valamint hozzá kellett járulniuk a nádor fizetéséhez (aki a kunok legfőbb tisztségviselője) és ezer lovaskatona kiállításához. A telepesek a Redemptiohoz való anyagi hozzájárulásukkal arányosan jutottak különböző nagyságú földterületekhez a Kunság területén. Küzdelmük végül sikerhez vezetett, 1745 tavaszán Mária Terézia Királynő aláírta az elismerést és kiváltságokat biztosító Redemptio okmányát. [9] A nemességhez hasonlatos jogok és kiváltságok megalapozták a helyiek új kun büszkeségét, és hozzájárultak a későbbi generációknál egy új helyi kun öntudat kialakulásához.[10]

A jászkun kerület jogi különállása az 1876-os közigazgatási reformmal szűnt meg, ekkor betagolták a szomszédos megyékbe.[5]

Ádám said...

A KUNOK ÁRULÁSA:

A Kunok miért akartak sunyin elszakadni Magyarországtól 1918-ban? (Kun Nemzeti Tanács alakult erre a célra)

A Kunok miért akartak sunyin elszakadni Magyarországtól Nem elég hogy nem érzik magukat teljesen magyarnak (kettős identitás) még el is árultak volna Magyarországot 1918-ban ha csak rajtuk múlik. A neo-kun identitás szárba szökkent Trianon korában is, mikor országunkat különböző nemetiségi "nemzeti tanácsok" vezetésével szabdalták darabokra. De nem csak a tótok románok szerbek stb... gondolkoztak akkor így, hanem már a kezdetektől beálltak ebbe a sorba a Kunok is. Önálló Kun államot, enklávét kiáltottak ki a kunok, és megalapították ennek érdekében a Kun Nemzeti Tanácsot is. Később azonban rövid idő alatt belátták, hogy az elszakadás az ország közepén fegyverek nélkül életképtelen ötlet lenne, és a kilátások ennek támogatására a nagyhatalmaknál teljesen minimálisak lennének. Így hát gyorsan visszatáncoltak az ötlettől.

Erről bővebben itt olvashattok: http://www.halasitukor.hu/index.php/online-hirek/koezelet/helytoertenet/9681-fueggetlen-kiskunsagot

Post a Comment

Attention!
Comments using obscene language, or comments calling for hate and violence will be deleted.