Pages

"A GYÁVA EMBER EZER HALÁLT HAL, A FÉRFI CSAK EGYET" - ÜZENET A ROMÁN BÖRTÖNBŐL

Sunday, April 24, 2016


Szőcs Zoltán, a HVIM erdélyi vezetője hónapok óta egy bukaresti börtönben várja, hogy véget érjen a közvetlenül őt és Beke Istvánt, de közvetve a teljes székelységet és az autonómiatörekvéseket érintő koncepciós eljárás, amelyről mi magunk is többször hírt adtunk. Most nem is ezt idéznénk fel, hiszen azt pár kattintással bárki megteheti, és nem is szaporítjuk a bevezetőt. Egy olyan levelet adunk közzé, amelyet egyenesen a román előzetesből kaptunk. Ehhez most nem is nagyon lehet mást hozzáfűzni...

Bajtársak!

Nehéz napokon, hónapokon megyünk keresztül mindnyájan, de egy percig sem szabad elveszíteni a reményt és a hitünket.

Amiről önként lemondunk, az örökre elveszett. Csak az vész el, aki gyenge, akinek gyökere nincsen, aki nem méltó arra, hogy éljen.

Büszke vagyok a menyasszonyomra és a családomra, hogy nem törtek meg, hogy bírni tudjuk a szenvedést, és általa megerősödtünk hitben, szeretetben, összetartásban! Ez hatalmas erőt adott nekem és megerősítette a hitemet, hogy igenis jó úton járunk, melyet Isten kijelölt számunkra. Az Úr azokkal van, akik bíznak Őbenne, akik a jót és igazat cselekszik, akik nemzetünk jövőjét Istenhez kötözve a homlokukon hordják.

110 napja vagyok roman fogságban, nem olyan könnyű itt az élet, de miden nap eltelik egy nap itt is. Egy 15 m2-es szobában vagyok jelenleg két bolgárral és egy cigánnyal, de voltunk már 6-7-en is hetekig. A WC egyben tusoló is, az is benne van a 15 m2-ben. Idáig megfordult a szobában 60-65 személy, akik 90%-a már volt minimum egyszer börtönben, nagyrészük lopás, pénzmosás, drogozás miatt, de már volt kettő gyilkosságért is. Mint minden esetben, a székely, ha kell megmutatja erejét és kivívja a tiszteletet. El kellett fogadjam, hogy minden jogomat elvették, a szabadságomat is. Itt mindenre várni kell, éjjel-nappal a szobában vagyunk, csupán egy héten háromszor nem, mikor telefonálhatunk a családunknak, és közben kimegyünk egy 4x3-as lyukba, 4 méter magas betonfal vesz körül, azt nevezik levegőnek. Én elneveztem “Cutie cu şobolani”-nak (csótány lyuk - a szerk.), már a rendőrök is kacagják.

Napomnak 90%-át olvasással töltöm, napi egyszer eszek, közben nyomom a fekvőtámaszokat. Minden este Márton Áron Püspökünkkel imádkozom a jó Istenhez, hogy segítse meg családunkat, segítse meg széjjelszakadt nemzetünket, és hogy szenvedéseink nagypéntekére jöjjön el a Húsvétvasárnap!

Isti bajtársunk is itt van tőlem 10 méterre, de nem láthatom, meg van tíltva, rendesen meg is vagyunk különböztetve, folyamatosan átvizsgálnak minket, csomagjainkat, ágyunkat, telefont és bombát keresnek, de még nem találtak semmit sem, valamelyik éjjel egyet gyártok unalmamban. Hála Istennek, jól van Isti és bírja, erős a hite és nem adja fel soha, mint ahogy én sem! Mert az Úr védelmezi azokat, akik az igazságért szállnak harcba.

Hiszek abban, hogy az igazságnak győznie kell az igazságtalanság fölött, mert Isten és az igazság a mi oldalunkon áll. Hiszek Istenben, hiszek az igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában!

Van egy régi mondás, “Az ember bajban ismeri meg igazi barátját.” Az igazi barátok kevesen vannak, akik a bajban melléd és családod mellé állnak. De a bajtársak, akik mi vagyunk, azok pont a legnagyobb bajban mutatják meg erejüket, ekkor van a legnagyobb összefogás, ebben a helyzetben van az, amikor nincsenek kifogások, hanem egy mindenkiért, mindenki egyért, egyszerre dobbannak a szívek.

Az igazi bajtárs, nem egy, és nem is tíz évre szól, hanem mindörökre!

Ne féljetek az igazságtól és Istentől, ne engedjétek, hogy megtörjenek, adjon erőt az, hogy jelenleg is fogdában vagyok, 15-25 év, vagy életfogytiglan börtönnel fenyegetnek, de nem törtek meg, nem veszítettem el a hitemet, és nem adom fel soha, mert minden szenvedésnek van értelme és van vége!

Nekünk, magyaroknak, az Úristen különös gazdag és színes nemzeti örökséget adott, ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, majd végül elmenekültök a nagyvilágba.

Akiket mégis sikerült megfélemlíteni, nem nekem tartoznak magyarázattal, egyedül Istennek, mert én is Isten szolgája vagyok. 10 éve töretten hittel szolgálom népemet és hazámat, amit számunkra kijelölt az Úr, amiért ezer esztendőn át, vérüket áldozták és hűséggel őriztek elődjeink. Viszont azzal mindenkinek számolni kell, majd sok-sok év múlva halálos ágyadon eszedbejut gyávaságod, és nem hagy nyugodni, amikor hátatfordítottál bajtársaidnak, és megtagadtad Istent és hazát, és most könyörögsz a jó halál kegyelméért. A gyáva ember ezer halált hal, a férfi csak egyet. Aki nem mer kiállni családjáért, embertársáért, bajtársáért, hazájáért, igazáért, az nem való arra, hogy éljen. Ki fegyvert nem ragad, fegyver által vész el.

Drága bajtársaim! Köszönöm a sok segítséget, a sok áldozatos munkát, támogatást, a sok imát, amit értem és Isti bajtársamért tettetek, a jó Isten fizessen meg érte.

Testvéreim! Tartsatok ki, ne veszítsétek el a hiteteket, járjatok az igazság útján, szolgáljátok az Istent és Hazát. Járjatok emelt fejjel az ősi földön, mert csak emelt fővel láthatjátok meg Istent. Sorsunkat, a magyar sorsot vállalni kell, és mindig büszkék legyetek magyarságotokra. Zászlónkat emeljétek jó magasra, és hírdessétek népünk előszülöttségi jogát a Kárpátok medencéjéhez.

Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszereznünk, mert ezen a földön, csak nemzetnek lehet hazája. A népnek mindössze otthona van. Az otthon födelet nyújt, de védelmet nem.

Bajtársaim! Fogjatok össze, úgy, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal tegyétek a dolgotokat mivel Isten megbízott, szolgáljátok népünket és hazánkat!

Szeressétek egymást, vigyázzatok egymásra, mert a szeretet Istentől való, ami védelmet nyújt és erőt ad a jóra. A szeretet erősebb a fegyvernél!

Tartsatok ki testvéreim! Minden erőnkkel dolgoznunk kell azon, hogy újra hazánk legyen a fold, mely most csak az otthonunk. Isten minket úgy segéljen!

Várom leveliteket, hamarosan találkozunk, fel a győzelemre!

Győzzön az igazság!
Kitartás!
Bukarest, 2016. április 15.

Translated by hungarianambiance.com

Brothers and Sisters!

We are going through difficult days and months, but we don't lose hope and faith for a minute.

What we voluntarily give up that has lost forever. Only the weak who has no roots, who is not worthy to live gets lost.

I am proud of my girlfriend and my family because they did not break down, they endure suffering, and through them we get stronger in faith, in love, and in camaraderie! This gives me great strength and confirmed my belief that we are indeed, on the right track that God appointed for us. The Lord is with those who trust in Him who are doing good things and following the truth, we who tie the future of our nation to God and inscribe this on our foreheads.

I am in Romanian captivity for 110 days; life is not easy inside, but a day passes each day. I am kept in a 15 m2 prison cell currently, with two Bulgarian and one gypsy prisoners; but the same cell held 6-7 prisoners at some point in the past. The toilet and shower is in one enclosure, which also included in the 15 m2 cell. So far about 60-65 prisoners passed through this prison cell, 90% of them repeat offenders, most of them committed theft, money laundering, drug use, but there were two convicts who have been serving time for murder. As always, the Székely shows his strength if needs be and demands honor. I had to accept the fact that they took all my rights away, including my freedom. Here you have to wait for everything, we are in the cell around the clock, we can leave it three times a week to call our families and go out to the fresh air in a 4x3m hole surrounded by a four-meter-high concrete wall - this is what they call fresh air…

I spend 90% of my time reading. I eat once a day, while I'm doing push-ups. Every night, I pray with bishop Márton Áron to God to help our families, and our partitioned nation, and that after the suffering of Good Friday to come Easter Sunday!

My comrade Isti is also here about 10 meters away from me in a separate cell, but we can't see each other, it is forbidden; we are also treated differently, the guards continuously screen us, search our luggage, our beds, they look for telephone and bombs, but so far they have found nothing, one night, perhaps, I make one out of boredom. Thank God, Isti is all right, he has strong faith and will never give up like me! For the Lord protects those who are fighting for the truth.

I believe that truth prevails over injustice, because God and truth are on our side. I believe in God, I believe in the truth, and I believe in the resurrection of Hungary!

There is an old saying, "The man knows a real friend in times of trouble." Real friends are few, who stand by you and your family in times of trouble. But comrades like us, show our real strength in the most difficult times, this is when we show the greatest unity; this is the situation when there are no disagreements; the rule is: one for all, all for one and this is the time when our hearts beat at the same time.

A true comrade stands by you not one, and nor for ten years, but forever!

Do not be afraid of the truth and of God! Do not let the enemy to intimidate you; gather strength from my situation, from the fact that I'm still in captivity and they threaten me with 15-25 years or life imprisonment; but they won't break me, I don't lose my faith, and I won't give up ever, because all suffering make sense and end one day!

For us Hungarians, the Lord God has given a particularly rich and colorful heritage; if you throw away this heritage, you'll be nobodies, just a pile of junk, that the wind blows away and eventually, you'll be dispersed around the world.

Those who let themselves intimidated don't have to give me an explanation; they have to give a personal account to God alone because I am a servant of God. I've been serving my people and my nation for ten years with unshakable faith assigned by the Lord for which our predecessors sacrificed their lives for one thousand years, and what they faithfully preserved for posterity. However, the cowardly can't escape confronting the result of his deeds on his deathbed, the fact that he betrayed his bothers and sisters, God and his homeland - and the end he begs for the grace of a good death. The cowardly dies a thousand death, the man only one. Those who do not dare to stand up for their families, for their fellow man, for their comrades,for their country, and for the truth are not worthy to live. Those who don't draw the sword perish by the sword.


To be continued...



(afahir.hu - hungarianambiance.com)

0 comments:

Post a Comment

Attention!
Comments using obscene language, or comments calling for hate and violence will be deleted.